نیمه‌ی ماه

خدا را شکر که نیمه‌ی شعبانی هم هست برای یاد کردن از "تو".
والّا زحمت یک دعای فرج سر زبانی هم به‌خودمان نمی‌دادیم.
به فریاد دل‌هامان برس...

/ 3 نظر / 16 بازدید
مازیار

گاهی دلم برای خودم تنگ می شود

مازیار

هر که او باز ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش[گل]

مازیار

چون ندارم بهره ای از کام او عشق بازی می کنم با نام او مهدی جان