# با_او

کوه و دره

کوه نباشد، درّه هم نیست.تو نباشی من نیستم.عاقل هرگز ‌نمی‌گوید چه درّه‌ی زیبایی.عظمت کوه به وجدش می‌آورد!
/ 0 نظر / 8 بازدید

معجزه

آهنگ ندارند؛ غزل‌هایم.آرام ندارند؛ لب‌هایم.خواب ندارند؛ چشم‌هایم.جان ندارند؛ قدم‌هایم.این است معجزه‌ی "تو"!
/ 1 نظر / 9 بازدید