# نا_او

"او"

"او"آرام و راحت در شهر قدم می‌زند.آرام و راحت زندگی می‌کند.آرام و راحت نفس می‌کشد.و اماافرادی به خاطر "او"پشت میله‌های ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید

بالش

باز هم من و بغض‌های فروخوردهو بالشی غریب؛که اگر می‌توانستبغض‌های خشک شده‌ی درون را بیرون بریزد،فریادی بس عظیم به آسما‌ن‌ها ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید